Özgün Araştırma

Develerin Helmint Enfeksiyonları

  • Süleyman AYPAK

Gönderim Tarihi: 19.03.2007 Kabul Tarihi: 25.04.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(3):225-228

Asya ve Afrika’da bulundukları bölgelerin zorlu iklim ve coğrafi koşullarının vazgeçilmez unsurları olan develer Türkiye’de “güreş devesi” olarak ve turistik amaçlı yetiştirilmektedir. Bu hayvanlar binlerce yıldır kullanılmalarına rağmen paraziter hastalıklarına ilişkin kapsamlı çalışmalar son yıllarda yapılabilmiştir. Bu derlemede günümüze kadar develerde tespit edilen helmint hastlıkları ve bazı helmint enfeksiyonlarına karşı yapılan tedavi denemeleri konusunda bilgi verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Deve, helmint, tedavi