Özgün Araştırma

Devekuşlarının Paraziter Hastalıkları ve Tedavileri

  • Mehmet YAMAN
  • Ramazan DURGUT

Gönderim Tarihi: 28.11.2004 Kabul Tarihi: 01.03.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(2):103-109

Devekuşlarına özgü paraziter hastalık etkeni azdır. Helmintlerden Houttuynia struthionis, Libyostrongylus douglassii, Chandrella quiscali; prozotoonlardan Cryptosporidium sp., Isospora struthionis ve ektoparazitlerden Struthiolipeurus struthionis, S. nandu, Pterolichus bicaudatus, Gabucinia sculpturata ve Dermoglyphus pachycnemi ile Hypoboscis struthionis devekuşlarının önemli parazitlerindendir. Diğer kuş ve memeli hayvanlarla birlikte yetiştirilen devekuşlarında bu hayvanların paraziter etkenleri (amipler, Giardia, Trichomonas, Histomonas türleri) hastalık oluşturabilirler. Ergin devekuşları oldukça dirençli olduklarından, çoğunlukla direnci kırılmış erişkinler ile devekuşu yavruları paraziter hastalıklardan etkilenmektedir. Bu derlemede, yetiştiriciliği Türkiye’de yaygınlık kazanan devekuşlarının parazitleri hakkında güncel bilgi verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Devekuşu, endoparazit, ektoparazit