Derleme

Depo Gıdalarını ve Peynirleri Enfeste Eden Akarlara Halk Sağlığı Açısından Bakış

  • Sibel CEVİZCİ
  • Seher GÖKÇE
  • Kamil BOSTAN
  • Ayşe KAYPMAZ

Gönderim Tarihi: 31.03.2010 Kabul Tarihi: 18.08.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(3):191-199

Akarlar, bireylerin fiziksel, sosyal ve ruhsal sağlığını da olumsuz etkileyen, yaşam kalitesini azaltan atopik dermatit, alerjik rinit ve astım gibi çok sayıda alerjen kaynaklı rahatsızlıklara neden olabilen mikro canlılardır. İnsanların yaşadığı her yerde bulunabilen akarlara çeşitli gıda maddelerinde de rastlanmaktadır. Bu derlemenin amacı depo gıdalarında, özellikle peynirlerde bulunabilen akar çeşitlerini incelemek ve neden olabilecekleri olası rahatsızlıkları halk sağlığı açısından değerlendirmektir. Bazı yöresel peynir çeşitlerinin dışında depo gıda maddelerinde akar bulunması, sağlık açısından getirebileceği risklerden dolayı arzu edilmemektedir. Bununla birlikte peynirlerde, özellikle açıkta olgunlaştırılan peynirlerde akar enfestasyonu her zaman söz konusu olabilmektedir. Özellikle gıda güvenliği açısından gereken önlemlerin yeterince alınmadığı işletmelerde bu risk çok daha fazladır. Peynirlerle ilgili oluşturulan standartlarda akar yönünden bir kısıtlama getirilmediği gibi kalite güvence sistemlerinde akarlarla mücadele genellikle göz ardı edilmektedir. Oysaki her yaşta birey tarafından tüketilebilen peynirlerdeki akarların tüketicilerde görülen alerjik reaksiyonların muhtemel sebeplerinden birisi olma ihtimali her zaman vardır. Depo gıdalarında ve peynirlerde olası enfestasyonların önlenmesi için etkili korunma ve kontrol politikalarına ihtiyaç vardır. Türkiye’de depo gıdalarında ve yöresel peynir çeşitlerinde depo akarı ve peynir akarı bulunma potansiyelinin daha kapsamlı araştırılmasının, akar enfestasyonlarına karşı insan sağlığının ve çevre sağlığının korunmasında yararlı olacağı düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Peynir akarı, depo akarı, halk sağlığı, gıda hijyeni