Özgün Araştırma

Demodektik Blefaritli Olguların Tanısı ve Tedavisi

  • Tonay INCEBOZ
  • Aylin YAMAN
  • Leyla OVER
  • Arif Taylan OZTURK
  • Çiler AKISU

Gönderim Tarihi: 23.03.2008 Kabul Tarihi: 19.01.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(1):32-36

Bu çalışmanın amacı, oftalmoloji kliniğinde konsülte edilen hastalardan, kirpik folikülü alarak, Demodex spp. prevalansını, bu enfestasyonun semptomlarını ve tedavinin etkinliğini araştırmaktır. Çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Oftalmoloji ve Parazitoloji Bölümleri’nde gerçekleştirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı polikliniğine ve Parazitoloji Anabilim Dalına çeşitli nedenlerle başvuran hastalardan, 82 olguyu çalışma kapsamına aldık. Olgularda Demodex spp.nin kaşıntı ve gözde kızarıklığı tetiklediğini gözlemledik ve enfestasyon riskini azaltmak için bebe şampuanı ile yüzün temizlenmesini uyguladık. Olguların 32’sinin 12’sinde %4 pilokarpin jel tedavisi sonrasında total kür saptadık ve kalan 13 olguda parsiyel iyileşme gördük. Bu tedavi 7 olguda başarısız oldu. Demodex spp. bulunan hastalarda bebe şampuanı ile yıkama ve pilokarpin jel uygulanması tedavide önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Demodex spp., blefaritis, epidemiyoloji, tedavi