Özgün Araştırma

Danaların Linognathus vituli ve Bovicola bovis Enfestasyonlarının Cypermethrin ile Tedavisi

  • Semra OKURSOY
  • Mustafa Necati MUZ
  • M. Melih SELVER

Gönderim Tarihi: 27.10.2006 Kabul Tarihi: 26.05.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(3):212-214

Bu çalışma, Linognathus vituli ve Bovicola bovis ile doğal enfeste 14 danada cypermethrin (sipermetrin)’ in etki düzeyini saptamak amacıyla yapılmıştır. Sipermetrin (%10) sulandırılarak %0,1’lik çözelti elde edilmiş ve enfeste hayvanlara bu çözelti iki kez uygulanmıştır. L. vituli’ler ilk uygulamadan sonraki dördüncü günde ve son uygulamadan sonraki ikinci günde tamamen ölü bulunmuştur. Her iki uygulamadan sonraki birinci günde tüm B. bovis’ler ölü olarak bulunmuştur. Bu çalışmada uygulanan dozda sipermetrinin L. vituli ve B. bovis enfestasyonlarına karşı 24-35 günlük periyodlarda koruyucu etkinlik gösterdiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Linognathus vituli, Bovicola bovis, Sipermetrin, dana, tedavi