Özgün Araştırma

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarına Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı

  • Serpil DEĞERLİ
  • Semra ÖZÇELİK
  • Ali ÇELİKSÖZ

Gönderim Tarihi: 14.12.2004 Kabul Tarihi: 01.03.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(2):116-119

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarına Mayıs 2002 – Kasım 2004 tarihleri arasında başvuran kişilerde saptanan parazitler ve bu parazitlerin dağılımı retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Yapılan incelemelerde başvuranların 2752 (%54,4)'u kadın, 2305 (%45,6)'sı erkek olmak üzere toplam 5057 dışkı örneği incelenmiş; 231 (%4,5)'i kadın, 301 (%5,9)'sı erkek olmak üzere 532 (%10,5) olguda bağırsak paraziti saptanmıştır. İncelenen 1313 selofan bant örneğinin 646 (%49,2)'ü kadın, 667 (%50,8)'i erkek olgudan alınmıştır. Bu olgularda 34 (%2,6)'u kadın, 48 (%3,6)'i erkek olmak üzere toplam 82 (%6,2)'sinde bağırsak paraziti saptanmıştır. Dışkı inceleme sonuçları değerlendirildiğinde parazitlerin türlerine göre dağılımı şöyledir: Giardia intestinalis 189 (%3,7), E. histolytica/dispar 124 (%2,4), Entamoeba coli 128 (%2,5), Iodamoeba butschlii 29 (%0,6), Blastocystis hominis 21(%0,4), Chilomastix mesnili 2 (%0, 03), Trichomanas hominis 1 (%0,01), Hymenolepis nana 1 (%0,01), Taenia saginata 33 (%0,6), Ascaris lumbricoides 3 (%0,05) ve Trichuris trichura 1 (%0,01). Selofan bant inceleme sonuçları değerlendirildiğinde Enterobius vermicularis 71 (%5,4), Taenia saginata 11 (%0,8) olarak görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, yaygınlık, Sivas