Özgün Araştırma

Cryptosporidium spp’nin Dışkıdan Nested PCR ve Carbol Fuchsin Boyama Yöntemi ile Teşhis Edilmesi

  • Tolga SUNGUR
  • Sırrı KAR
  • Esin GÜVEN
  • Metin AKTAŞ
  • Zafer KARAER
  • Zati VATANSEVER

Gönderim Tarihi: 18.02.2008 Kabul Tarihi: 12.08.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(4):305-308

Bu çalışma, hastanelere ishal şikayeti ile başvuran 18 çocuk ve yine ishalli 27 buzağı dışkısı olmak üzere, toplam 45 örnek üzerinde yürütülmüştür. Toplanan örneklerin tümü carbol fuchsin boyama ve nested PCR yöntemleri ile Cryptosporidium spp. yönünden taranmıştır. Carbol fuchsin ile yapılan incelemelerde buzağı dışkılarının 3’ünde (%11,2), insan dışkılarının ise 1’inde (%5,6) olmak üzere, 45 örnekten toplam 4’ünde (%8,9) Cryptosporidium spp. ookistlerine rastlanmıştır. Nested PCR ile ise, buzağı dışkılarının 8’inde (%29,7), çocuk dışkılarının 1’inde (%5,6) olmak üzere toplam 9 (%20) örnekte Cryptosporidum spp spesifik amlifikasyonu gösteren bantlar elde edilmiştir. Sonuç olarak, nested PCR yöntemi ile karşılaştırmalı olarak değerlendirildiğinde, carbol fuchsin boyama yöntemi, her ne kadar tanı açısından özgül (%100) olsa da, duyarlılık açısından (%44) yetersiz kalmıştır. Yapılan çalışma, nested PCR yönteminin kuşkulu ishal olgularında, cryptosporidiosis etiyolojisisnin ortaya konması açısından, uygun bir yöntem olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Cryptosporidiosis, nested PCR, carbol fuchsin, insan, buzağı