Özgün Araştırma

Coenurus cerebralis Şüpheli Koyunlarda Karşılaştırmalı Sitopatolojik ve Histopatolojik Çalışmalar

  • Ertan ORUÇ
  • Uğur USLU

Gönderim Tarihi: 13.12.2005 Kabul Tarihi: 27.09.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(4):285-288

Çalışmada klinik olarak Coenurus cerebralis enfeksiyonu şüpheli 20 koyunda beyin-omurilik sıvısı (BOS) yaymaları, beyin dokundurma preparatları ve histopatolojik kesitlerle karşılaştırıldı. BOS yaymalarında eozinofil, nötrofil, lenfosit, fagositik ve epitelyal hücrelerde belirgin artış ile histopatolojik kesitlerde purulent-eozinofilik ya da nekrotik-granülomatöz yangı tablosu vardı. Çalışma sonunda, histopatolojik kesitlere benzer dökülme gösteren BOS sitolojisinin, Coenurus cerebralis teşhisinde bir ön metot olarak kullanılabileceği kararına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Coenurus cerebralis, BOS sitolojisi, histopatoloji