Özgün Araştırma

Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Parazitoloji Laboratuvarına 2006-2010 Yıllarında Toxoplasmosis Şüphesi ile Başvuran Hastaların Serolojik Sonuçlarının Değerlendirilmesi

10.5152/tpd.2012.33

  • Selin Bölük
  • Beyhan Cengiz Özyurt
  • Nogay Girginkardeşler
  • Ali Ahmet Kilimcioğlu

Gönderim Tarihi: 01.02.2012 Kabul Tarihi: 04.05.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(3):137-141

Amaç:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Parazitoloji Polikliniği’ne 2006-2010 yılları arasında toxoplasmosis şüphesi ile başvuran hastaların serolojik sonuçlarını saptamak için yapılmıştır.

Yöntemler:

Polikliniğimize toxoplasmosis şüphesi ile başvuran 2815 kişide IFAT, IgG ELISA, IgM Capture ELISA ile anti-Toxoplasma gondii IgG ve IgM antikorları araştırılmıştır. IgG ve IgM birlikte pozitif bulunduğu olgularda ayrıca IgG avidite yöntemi uygulanmıştır.

Bulgular:

Araştırmamızda 2815 hastanın 657’sinde (%23.3) yalnız IgG pozitifliği, 4’ünde (%0.1) yalnız IgM pozitifliği saptanırken, 6 (%0.2) hastada IgG ve IgM birlikte pozitif saptanmıştır. Anti-T. gondii IgG seropozitifliği en çok çiğ et tüketen hastalarda [%21.2 (n=139)] görülmüştür. 15-49 yaş grubunda IgG seroprevalansı 0-14 yaş grubundan istatistiksel olarak yüksek bulunmuştur (p<0.05). Serolojik sonuçları beş yıllık periyoda göre değerlendirdiğimizde 2010 yılında anti-T. gondii seroprevalansının düştüğü görülmüş, bu oran istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.001).

Sonuç:

Toxoplasma enfeksiyonunda çiğ et yeme alışkanlığının en önemli risk faktörü olduğu saptanmıştır. Beş yıllık serolojik verileri değerlendirdiğimizde son yıllarda anti-T. gondii IgG antikorlarında bir azalma saptanmış, bununla birlikte Manisa’da toxoplasmosisin halen önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, seroprevalans, Manisa