Özgün Araştırma

Bursa’da Sıtma

  • Oktay ALVER
  • Emel YILMAZ
  • Sevim AKÇAĞLAR
  • Okan TÖRE

Gönderim Tarihi: 22.12.2006 Kabul Tarihi: 18.05.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(4):249-255

Bu çalışmada, Bursa ilinde 01 Ocak 2003 ve 30 Eylül 2006 tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi’ne bağlı Sıtma Savaş Birimi’nce belirlenen sıtma olgularına ait kayıt verileri geriye dönük olarak incelenmiştir. Bu dönemde toplam 64.529 kişiden alınan kanlar incelenmiş ve yaşları 1 ile 71 arasında değişen 55 sıtma olgusu bildirilmiştir. Olguların %56,3’ünü değişik nedenlerle diğer ülkelerden Bursa’ya gelen kişiler oluşturmaktadır. Verilere göre, sürveyans çalışmasında slayt pozitifliğinin %0,08 olduğu saptandı. Yurt dışı kaynaklı üç Plasmodium falciparum olgusu dışındaki olgularda saptanan etken Plasmodium vivax’tır. %65,4 (36)’ü erkeklerden, %34,6’sı kadınlardan oluşan olguların aylara göre dağılımı incelendiğinde; Eylül ayı, olguların en fazla saptandığı ay olarak belirlenmiştir. Çalışma, bölgemizde sıtmanın kontrolüne yönelik yapılan çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla planlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bursa, Sıtma, Epidemiyoloji