Özgün Araştırma

Bursa ve Çevresinde Yaşayan Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) (Benekli Kaplumbağa)’in Helmint Faunası

  • Hikmet Sami YILDIRIMHAN
  • Ramazan ŞAHİN

Gönderim Tarihi: 27.08.2004 Kabul Tarihi: 28.12.2004 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(1):56-62

1996 - 2003 yılları arasında Bursa yöresinde değişik yerlerden yakalanan 12 adet Benekli Kaplumbağa (Emys orbicularis), helmintleri tespit edilmek üzere toplanmıştır. Bu çalışma sırasında kaplumbağaların sindirim borusu, akciğerleri ve mesanesi parazitolojik olarak incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda Plathelminthes’e (Digenea) ait Patagium lazarewi, Nematoda’ya ait Serpinema microcephalus, Spironoura armenica ve Spiroxys contortus’a rastlanılmıştır. Bu çalışma Emys orbicularis (Benekli Kaplumbağa)’in helmintleri üzerine yurdumuzda yapılan ilk çalışma olup, yurdumuz omurgalı hayvanlarının helminth faunasının ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmak amaçlamıştır. Bulunan türlerden Spiroxys contortus Türkiye helmint faunası için yeni kayıttır.

Anahtar Kelimeler: Benekli Kaplumbağa, Digenea, Nematoda