Özgün Araştırma

Bursa İlinde Sıtma Epidemiyolojisi - 2009 - 2012

10.5152/tpd.2014.3425

  • Oktay Alver
  • Efrail Atıcı
  • Güher Göral

Gönderim Tarihi: 03.11.2013 Kabul Tarihi: 16.01.2014 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(2):81-84

Amaç:

Sıtma, tropikal ve subtropikal bölgelerde sık görülen ve yaşamı tehdit edebilen bir hastalıktır. Bu çalışmada, İl Sağlık Müdürlüğüne 2009-2012 yılları arasında başvuran kişilere ait veriler değerlendirilerek Bursa ilinde sıtma epidemiyolojisi araştırıldı.

Yöntemler:

Dört yıllık sürede aktif ve pasif sürveyansla toplam 29,683 kan örneği elde edildi. Giemsa boyalı kalın damla ve ince yayma kan preparatları ışık mikroskobunun immersiyon objektifi ile incelendi.

Bulgular:

Toplam 21 (%0,07) sıtma olgusu saptanmış olup bu olguların 20’sinin (%95,2) erkek, 1’inin (%4,8) kadın olduğu ve en fazla olgu oranının Haziran ve Eylül aylarında görüldüğü anlaşılmıştır. P. falciparum sıtması olgularının tamamının Afrika ülkelerine (Fildişi Sahili, Sudan, Ekvator Ginesi, Nijerya, Senegal, Mali, Somali) seyahat öyküsü olan importe olgular olduğu görülmüştür. Sıtma olgularının çoğunluğu 15-44 yaş aralığındaki kişilerden oluşmaktadır.

Sonuç:

Çalışma sonuçlarının sıtma kontrol programlarının daha etkili ve isabetli olmasına katkıda bulanacağına inanıyoruz. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 81-4)

Anahtar Kelimeler: Sıtma, Plasmodium falciparum, Bursa