Özgün Araştırma

Bursa, Edirne ve Sakarya’dan Toplanan Hyla arborea (Linneaus, 1758) (Ağaç Kurbağası)’nın Helmint Parazitleri

  • Hikmet Sami YILDIRIMHAN
  • F. Naci ALTUNEL
  • İsmail H. UĞURTAŞ

Gönderim Tarihi: 04.10.2005 Kabul Tarihi: 25.12.2005 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(1):56-59

1995- 2000 yılları arasında Türkiye’nin 3 değişik bölgesinden yakalanan 27 Ağaç Kurbağası (Hyla arborea) helmintleri incelenmek üzere toplanmıştır. Çalışma sonucunda 1 Monogenea ve 2 Nematoda türü tespit edilmiştir. Bu türler Polystoma skrjabini, Cosmocerca ornata ve Oswaldocruzia filiformis’tir. Polystoma skrjabini konak için ikinci Cosmocerca ornata ve Oswaldocruzia filiformis ilk kayıttır.

Anahtar Kelimeler: Ağaç Kurbağası, Monogen ve Nematod