Olgu Sunumu

Boyunda Primer Kist Hidatik; Bir Olgu Sunumu

10.5152/tpd.2011.55

  • Uğur Kesici
  • Sevgi Kesici
  • Ülkü Aygen Türkmen
  • Hülya Ulusoy
  • Aslıhan Duman
  • Gülen Burakgazi
  • Erkan Yavuz

Gönderim Tarihi: 24.05.2011 Kabul Tarihi: 22.08.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(4):217-219

Hidatik kist birçok ülkede endemik olarak görülen paraziter bir hastalıktır. Hastalık en sık karaciğer ve akciğere yerleşmesine rağmen nadiren diğer dokularda da primer olarak karşımıza çıkmaktadır. Onyedi yaşında boyunda şişlik şikayeti ile başvuran olgunun yapılan boyun ulrasonografisinde 33×28 mm boyutlarında kısmen düzgün sınırlı kistik lezyon rapor edildi. Hastaya yapılan cerrahi müdahalede hidatik kist düşünülmesi üzerine elde edilen örneğin histopatolojik tanımlaması ile bu tanı doğrulandı. Postoperatif dönemde başka bir odak varlığı olup olmadığını ortaya koymak için tüm abdominal ultrasonografi ve PA Akciğer Grafisi çekildi. İmmunolojik parametre olarak Echinococcus ELISA testi yapıldı. Postoperatif dönemde tanı konulduktan sonra Albendazole tedavisi başlandı. Hidatik kist sıklıkla karaciğer ve akciğerde görülmesine rağmen tüm vücut dokularında tespit edilebilmektedir. Bu nedenle özellikle endemik bölgelerde yaşayanlarda nadir görülen vücut lokalizasyonlarındaki kistik lezyonlarda hidatik kist ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Hidatik kist, E. granulasus, nadir lokalizasyon, boyun