Özgün Araştırma

Blefaritli Hastalar ve Sağlıklı Bireylerin Kirpik Folikülünde Demodeks folliculorum Sıklığının Karşılaştırılması

  • Meral TÜRK
  • Ilgin ÖZTÜRK
  • Asli Gamze ŞENER
  • Safiye KÜÇÜKBAY
  • İlhan AFŞAR
  • Ahmet MADEN

Gönderim Tarihi: 21.03.2007 Kabul Tarihi: 23.05.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(4):296-297

Demodex folliculorum karşıt görüşler olsa da blefarit gelişiminden sorumlu tutulmaktadır.Bazı araştırıcılar kronik palpebral hastaklıklarda etken olduğunu vurgularken bazısı deride saprofit olarak bulunduğunu bildirmektedirler. Bu çalışmada Demodex folliculorum ve kronik blefarit ilişkisini araştırmak amacıyla 48 sağlıklı,48 blefaritli olmak üzere toplam 96 kişiden alınan kirpik örnekleri incelendi. İmmersiyon yağı ile yapılan mikroskopik inceleme sonrası blefaritli 37 hastanın 11’inde (%29,72), blefarokonjonktivitli 11 hastanın 1’inde (%9,09) ve 48 sağlıklı bireyin 2’sinde (%4,16) Demodex folliculorum saptandı. Beş hastada Staphylococcus aureus üredi, bu olguların ikisinde Demodex folliculorum saptandı. Kontrol gurubuyla karşılaştırıldığında, blefaritli hastalarda Demodex folliculorum insidensinin yüksek olduğu ve erkeklerde sık olduğu görüldü. Parazit saptandığında antidemodex sağaltım uygulandı.

Anahtar Kelimeler: Demodex folliculorum, blepharitis