Özgün Araştırma

Blastocystis sp. Subtip 3 Small-subunit Ribozomal Geninin Klonlanması

10.5152/tpd.2013.04

  • Çağrı Şakalar
  • Yunus Uyar
  • Mehmet Ali Yürürdurmaz
  • Sadık Tokar
  • Huzeyfe Yeşilkaya
  • Esra Gürbüz
  • Salih Kuk
  • Süleyman Yazar

Gönderim Tarihi: 15.08.2012 Kabul Tarihi: 08.12.2012 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(1):13-18

Amaç:

Blastocystis’in farklı alttipleri veya genetik varyasyonlarının farklı klinik semptomlara sebep olduğu veya asemptomatik seyrettiği düşünülmektedir. Bu çalışmada Blastocystis’in SSUrDNA gen kısmının klonlanması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Çalışmada Blastocystis sp. ile enfekte bir hastanın dışkısından DNA izole edilmiştir. SSUrDNA genomik kısmının çoğaltılması için Blastocystis spesifik primerler kullanılmıştır. Çoğaltılan DNA parçası plazmid spesifik primerler kullanılarak bir plazmid içine klonlanarak sekanslanmıştır. Elde edilen DNA dizisi BLAST ile analiz edildi ve MEGA yazılımı kullanılarak filogenetik ağaç oluşturulmuştur.

Bulgular:

Çalışmamızda elde edilen Blastocystis izolatının subtip 3 olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç:

Klonlanan ve sekanslanan hedef genomik bölgesinin filogenetik analiz çalışmalarında kullanılabileceği düşünülmektedir. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 13-8)

Anahtar Kelimeler: Blastocystis sp. SSUrDNA, klonlama, subtip