Olgu Sunumu

Blastocystis hominis ile İlişkili Henoch-Schönlein Purpura Vakası

10.5152/tpd.2013.29

  • Murat Tutanç
  • İbrahim Şilfeler
  • Tümay Özgür
  • Vicdan Köksaldı Motor
  • Ahmet İbrahim Kurtoğlu

Gönderim Tarihi: 10.12.2012 Kabul Tarihi: 16.01.2013 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(2):135-138

Blastocystis hominis (B. hominis), sıklıkla immun yetmezliği olan hastalarda gastrointestinal semptomlara sebep olan sağlıklı insanlarda patojenitesi tartışmalı bir parazittir. Sağlıklı insanlarda gastrointesital sistem dışı semptomları nadiren de olsa rapor edilmiştir. HenochSchönlein Purpura (HSP) vasküliti IgA depolanması ile ilgili karakterize akut küçük damarları tutan çeşitli enfeksiyon etkenlerinin etyolojide suçlandığı otoimmün bir hastalıktır. HSP tanısıyla takip edilen 30 aylık erkek çocukta steroid tedavisine rağmen iki gün içinde tekrarlayan semptomlar sonucunda yapılan tetkiklerinde gaitada B. hominis saptandı. kotrimaksazol ve steroid tedavisinden sonra döküntü, karın ağrısı ve artrit bulguları düzeldi. Bu yazıda literatürde ilk olduğunu düşündüğümüz B. hominis’le ilişkili HSP vakasını sunduk. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 135-8)

Anahtar Kelimeler: Çocuk, blastocystis hominis, Henoch-Schönlein Purpura