Özgün Araştırma

Bitlis Yöresinde Koyunlarda Eimeria Türlerinin Yaygınlığı

  • Abdurrahman GÜL

Gönderim Tarihi: 31.07.2006 Kabul Tarihi: 14.02.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(1):20-24

Bu çalışma, Bitlis yöresi koyunlarında bulunan Eimeria türlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, Bitlis-Merkez, Hizan-Merkez ve bu merkez ilçeye bağlı Horozdere ve Gülçimen köylerindeki koyunlardan 241 dışkı örneği alınmıştır. Dışkı örneklerinin laboratuvar muayenesinde, Bitlis yöresinde 241 koyunun 215 (%89,21)’inde dokuz farklı Eimeria türü tespit edilmiştir. Bu türler Eimeria ovina (%49,38), E. ahsata (%46,06), E. parva (%45,64), E. ovinoidalis (%43,56), E. crandallis (%35,26), E. pallida (%30,29), E. granulosa (%12,86), E. faurei (%10,78) ve E. intricata (%8,71) türleridir.

Anahtar Kelimeler: Koyun, Eimeria, Bitlis