Olgu Sunumu

Bir Mongolian Gerbilde (Meriones Unguiculatus) Dentostomella translucida Schulz ve Krepkorgorskaja, 1932

10.5152/tpd.2018.6032

  • Adnan Ayan
  • Metin Pekağırbaş
  • Süleyman Aypak
  • Tülin Karagenç

Gönderim Tarihi: 08.05.2018 Kabul Tarihi: 13.07.2018 Turkiye Parazitol Derg 2018;42(4):290-293

Son yıllarda, evde beslenebilen hayvanlar grubunda sayılmaya başlanan ancak daha çok deney hayvanı olarak bilinen Mongolian gerbillerin (Meriones unguiculatus) popularitesi ve kullanımı giderek artmaktadır. Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde bulunan Deney hayvanları üretim merkezinde, ölen bir gerbilin yapılan nekropsisinde Dentostomella translucida (Oxyuroidea) tespit edilmiştir. Mongolian gerbiller, kıl kurdu olarak da ifade edilen D.translucida’nın başlıca doğal konaklarıdır. Nekropside ince bağırsaklardan 26 adet parazit toplanarak mikroskopta incelenmiş ve ölçümleri yapılmıştır. Bu ölçümlere göre dişi parazitlerin 15,6-25,4 mm (ort: 18,3), erkek parazitlerin 10,2-16,8 mm (ort: 13,3) uzunluğunda oldukları, ortalama özofagus uzunluğunun dişilerde 397,3 mµ, erkeklerde 325,3 mµ olduğu, dişilerde vulvanın ön uca yakın ve ortalama 8,7 mm, erkeklerde ise spikülümün tek ve ortalama 342 mµ uzunluğunda olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kloaka çevresinde 7 adet papil gözlenmiştir. Postmortem organ muayenesi yapılan gerbilin rektumundan da dışkı alınarak incelenmiş ve tespit edilen yumurtaların iğ şeklinde ve hafif asimetrik, 117-128 X 45-49 mµ (ort: 120x48 mµ) çapında olduğu görülmüştür. Gerbillerin spesifik paraziti olarak bilinen D. translucida’nın bulunduğu hayvandan koloninin diğer üyelerine kolayca bulaşabilmesi, gerbil yetiştiriciliği yapılan ünitelerde varlığının kontrolünü gerektirir.

Anahtar Kelimeler: Gerbil, helmint, nematod, Dentostomella translucida, Türkiye