Özgün Araştırma

Bir Koyunda Coenurus cerebralis’in Neden Olduğu Bilateral Kemik Perforasyonu: Olgu Sunumu

  • Feyzullah GÜÇLÜ
  • Uğur USLU
  • Özgür ÖZDEMİR

Gönderim Tarihi: 09.03.2006 Kabul Tarihi: 27.09.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(4):282-284

Coenurus cerebralis koyunların beyin ve omiriliğinde bulunmakta, kafatası kemiğinde ve beyinde atrofi ve perforasyonlara sebep olabilen bir cestotdur. Bu çalışmada, bir koyunun kafatası kemiğinde, Coenurus cerebralis’in sebep olduğu perforasyon tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Coenurus cerebralis, perforasyon, koyun