Olgu Sunumu

Bir Kedide Hepatozoon sp. Enfeksiyonunun Moleküler İdentifikasyonu ve Klinikopatolojisi: Türkiye'den İlk Rapor

10.5152/tpd.2018.5886

  • Gülten Emek Tuna
  • Serkan Bakırcı
  • Ceren Dinler
  • Gizem Battal
  • Bülent Ulutaş

Gönderim Tarihi: 02.06.2018 Kabul Tarihi: 08.08.2018 Turkiye Parazitol Derg 2018;42(4):286-289

Hepatozoon türleri, keneler tarafından bulaştırılan ve çok sayıda memeli, kuş, sürüngen ve amfibiyenleri enfekte eden Apicomplexa filumuna ait protozoalardır. Evcil ve vahşi kedigiller de Hepatozoon türlerine duyarlıdır. Beş yaşında dişi bir kedi, Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne bir aydır devam eden iştahsızlık ve kilo kaybı şikayeti ile getirildi. Fiziksel muayenede güçsüzlük, depresyon, zayıflama, lenfadenopati, ikterik müköz membranlar, abdominal distension ve ateş tespit edildi. Laboratuvar analizleri anemi, nötrofilik lökositoz, artmış serum total bilirubin ve indirekt bilirubin konsantrasyonlarını ortaya koydu. Hepatozoonosis tanısı, Giemsa boyalı periferik kan yaymalarındaki nötrofiller içerisindeki Hepatozoon gametositlerinin görülmesiyle konuldu ve PCR ile teyit edildi. Bu olgu, Türkiye’de bir kedide hepatozonoosis’in moleküler tespitinin ortaya konulduğu ilk rapordur.

Anahtar Kelimeler: Kedi, Hepatozoon sp., PCR, Türkiye