Olgu Sunumu

Bir Kedide (Felis catus) Felicola subrostratus (Burmeister, 1838) (Phthiraptera: Ischnocera) Olgusu

10.5152/tpd.2018.5634

  • Bilal Dik

Gönderim Tarihi: 25.10.2017 Kabul Tarihi: 04.12.2017 Turkiye Parazitol Derg 2018;42(1):96-100

Bu olgu sunumu Kocaeli’de özel bir veteriner kliniğine getirilen 2 yaşında bir sokak kedisinde (Felis catus) tespit edilen Felicola subrostratus (Burmeister, 1838) (Phthiraptera: Ischnocera) hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Yapılan dış parazit muayenesinde kedide şiddetli bit enfestasyonu gözlenmiştir. Bitlerin bir kısmı pensle toplanarak içinde %70 alkol bulunan bir tüpe konmuş ve Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Parazitolojisi Anabilim Dalı’na gönderilmiştir. Mikroskobik incelemede bitler F. subrostratus (Burmeister, 1838) olarak teşhis edilmiştir. Bu türün Türkiye’deki kedilerde görüldüğü bilinmekle birlikte, bu konuda yapılmış herhangi bir çalışmaya veya makaleye rastlanmamıştır. Bu nedenle, bu makalede, hem bu konuda çalışanları, hem de veteriner hekimleri bilgilendirmek amacıyla F. subrostratus hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir

Anahtar Kelimeler: Bit, çiğneyici bit, Türkiye