Özgün Araştırma

Bir İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bir Yıl Arayla Ektoparazitler Yönünden Yeniden Taranması

  • Zübeyde Akın POLAT
  • Gülendame SAYGI

Gönderim Tarihi: 03.03.2004 Kabul Tarihi: 01.05.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(2):110-112

Sivas köylerinden birinin ilköğretim okullarına devam eden öğrenciler bir yıl arayla Pediculus türleri, özellikle de Pediculus capitis varlığı yönünden yeniden tarandı. Taramada her öğrencinin başı ve giysilerinin yaka kısımları çıplak gözle incelendi. İnceleme esnasında saç tellerinde, deride ve giyisilerde (önlük, iç çamaşırı gibi) saptanan bulgular değerlendirildi. Çalışmada 197’si erkek, 169’u kız olmak üzere toplam 366 öğrenci tarandı. Bunlardan ikisinde (hepsi kız) (%0,54) Pediculus capitis yumurtası (sirke) ve/veya erişkini bulunurken, 28’i erkek 36’sı kız olan 64 öğrencinin (%17,4) giysisinde pire izlerine rastlandı. Öğrencilerin hiç birinde Pediculus corporis yumurtası veya erişkini görülmedi.

Anahtar Kelimeler: Ektoparazitler, Pediculus capitis, infestasyon, Sivas