Olgu Sunumu

Bir Hafta İçinde Plasmodium falciparum’un Etken Olduğu İki İmport Sıtma Olgusu

10.5152/tpd.2016.4422

  • Zeynep Erdil
  • Celali Kurt
  • Hacer Özlem Kalaycı
  • Özgül Gözlükaya
  • Cemal Tayar

Gönderim Tarihi: 23.07.2015 Kabul Tarihi: 08.04.2016 Turkiye Parazitol Derg 2016;40(2):110-113

Sıtma alınan önlemlere rağmen birçok ülkede milyonlarca insanı tehdit eden bir sağlık sorunudur. Ülkemizde 2010 yılından bu yana sporadik olgu görülmemesine rağmen seyahatler ve göçler nedeniyle import sıtma olguları görülmeye devam etmektedir. Bu çalışmada bir hafta içinde endemik olmayan bir bölgede karşımıza çıkan iki sıtma olgusu sunulmuştur. İlk olguda Afrika Fildişi Sahili’ nden geldikten yirmi gün sonra ikinci olguda ise Gana’ dan döndükten bir hafta sonra şikayetler ortaya çıkmıştır. Farklı iki ülkeye seyahat öyküsü olan, düzenli kemoprofilaksi almayan bu iki import olgu ile sıtmanın herkesi ilgilendiren, tüm dünyanın mücadele etmesi gereken bir protozoon olduğuna dikkat çekmek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Plasmodium falciparum, sıtma, seyahat