Özgün Araştırma

Bir Eğitim Hastanesi Koproloji Laboratuvarında Geçen Dört Yıllık Dönemde Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Değerlendirilmesi

  • Mustafa ÖZYURT
  • Özgür KURT
  • Ozan YAMAN
  • Nurittin ARDIÇ
  • Tunçer HAZNEDAROĞLU

Gönderim Tarihi: 30.03.2007 Kabul Tarihi: 26.06.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(4):306-308

800 Yataklı Eğitim Hastanesi’nin Mikrobiyoloji Servisi’ne bağlı Koproloji Laboratuvarı’na geçen dört yıllık süre içinde dışkıda parazit yumurtası aranması isteği yapılan 9867 kişiye ait sonuçlar değerlendirilmiştir. İki ayrı dönemde gerçekleştirilen ve farklı tanı yöntemlerinin kullanıldığı inceleme sonucunda, dışkı örneklerinin %5,9 (582/9867)’unda bağırsak paraziti saptanmıştır. Parazit saptanan olguların %67 (n=336)’sinin erkek, %33 (n=165)’ünün kadın olduğu, %36 (210/582)’sının genç erişkin yaş (15–25 yaş) grubunda yer aldığı, %14 (81/582)’ünün ise birden fazla bağırsak paraziti ile infekte olduğu tespit edilmiştir. En sık saptanan bağırsak parazitleri ise sırasıyla Blastocystis hominis, Giardia intestinalis ve Entamoeba histolytica/dispar olarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, yoğun emek gerektirse de koprolojik incelemeler sırasında uygun boyama yöntemlerinin kullanılmasının ve değerlendirmelerin deneyimli uzman personel tarafından yapılmasının bağırsak parazitlerinin neden olduğu infeksiyonların gerek tanısına gerekse ülkemizdeki görülme oranlarının belirlenmesine katkı sağlayacağı müşahede edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak paraziti, trikrom boyama, Blastocystis hominis