Özgün Araştırma

Bir Ceylanda Genital Myiasis Olgusu

  • Murat SEVGİLİ
  • Cem Ecmel ŞAKİ
  • Ahmet GÖKÇEN

Gönderim Tarihi: 22.06.2004 Kabul Tarihi: 28.09.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(4):202-204

Doğum yaptıktan 10 gün sonra ölen ve otopsi için kliniğe getirilen bir ceylanda genital myiasis saptandı. Genital organlarından 18 adet cansız larva toplandı. Mikroskopik incelemede larvaların Lucilia sericata’nın üçüncü dönem larvası olduğu tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Lucilia sericata, genital myiasis, ceylan