Özgün Araştırma

Bir At Çiftliğinde Bovicola (Damalinia) equi (Linnaeus, 1758) Enfestasyonu ve Tedavisi

  • Ender GÜLEĞEN
  • Veli Y. ÇIRAK

Gönderim Tarihi: 14.12.2004 Kabul Tarihi: 20.05.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(3):183-184

Atlarda bit enfestasyonları, genellikle kış aylarında oluşan, şiddetli kaşıntı ve kılların karışıklığı ile karakterizedir. Atlarda iki bit türü; Bovicola (Damalinia) equi ve Haemotopinus asini tanımlanmaktadır. Türkiye’de bu iki türün bulunuşu ve yayılışı ile ilgili veriler oldukça sınırlıdır. Bu makalede bir safkan at çiftliğinde B. equi ile enfeste bulunan iki at bildirilmektedir. Atlar propoxur ile tedavi edilmiş, ilaçlamadan on gün sonra yapılan kontrolde bit veya nimf tespit edilmemiştir.

Anahtar Kelimeler: At, Bovicola (Damalinia) equi, Propoxur