Özgün Araştırma

Bingöl İlindeki Bazı Sulak Alanların Hirudinea (Annelida) Faunası

10.4274/tpd.galenos.2022.86158

  • Tuba Elaltunkara
  • Mustafa Koyun
  • Nimetullah Korkut
  • Naim Sağlam

Gönderim Tarihi: 10.09.2021 Kabul Tarihi: 28.04.2022 Turkiye Parazitol Derg 2022;46(3):228-234 PMID: 36094126

Amaç:

Bu çalışma Bingöl ilindeki bazı sulak alanların Hirudinea faunasını belirlemek amacıyla, 2017 ve 2018 yıllarında iki yıllık arazi çalışması ile gerçekleştirilmiş olup, 13 istasyonda yürütülmüştür.

Yöntemler:

İstasyonlara ait su parametreleri yerinde ölçülerek kaydedilmiştir. Sülük örnekleri Bingöl Üniversitesi Biyoloji Bölümü Zooloji Laboratuvarı’na canlı olarak getirilip oda sıcaklığı koşullarında çalışma süresince canlı olarak muhafaza edilmiş olup, tür teşhisleri canlı örnekler üzerinden yapılmıştır. Toplanan sülük örneklerinin familya, cins ve tür düzeyinde teşhisleri yapılmıştır.

Bulgular:

Çalışmada dört familyada altı cinse ait yedi tür kaydedilmiştir. Bunlar Erpobdella octoculata (L., 1758), Erpobdella testacea (Savigny, 1822), Glossiphonia complanata (L. 1758), Hirudo verbana Carena, 1820, Piscicola geometra (L., 1761), Placobdella costata (Fr. Müller, 1846), Theromyzon tessulatum (O. F. Müller, 1774) türleridir.

Sonuç:

Tespit edilen sülük türleri verilen lokasyonlar için ilk kayıt olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hirudinea, annelida, fauna, sulak alan, Bingöl

Tam Metin (İngilizce)