Olgu Sunumu

Biliyer Fasciolosis: ERCP ile Tanı Konulan Üç Olgu Raporu

  • İbrahim Halil BAHÇECİOĞLU
  • Mehmet YALNIZ
  • Hüseyin ATASEVEN
  • Nalan KUZU
  • Fulya İLHAN
  • Ahmet ERENSOY

Gönderim Tarihi: 09.12.2007 Kabul Tarihi: 15.09.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(4):375-378

Fasciola hepatica Türkiye’de endemik bir parazittir. Kronik Fasciola hepatica infeksiyonu biliyer obstrüksiyon ve inflamasyona neden olmaktadır. Aynı zamanda, biliyer fasciolosis asemptomatik de olabilir. Bu çalışmada, Endoskopik Redrograd Kolanjiopankreotografi (ERCP) ile tanı konulan ve tedavi edilen üç olgu sunulmaktadır. Olguların hiç birinde eozinofili bulunmamaktaydı ve hepsi de fasciolosise özgül olmayan semptomlarla hastaneye başvurmuştu. Bu olgu raporları ile ERCP’nin biliyer fasciolosis tanı ve tedavisinde kullanılabileceği vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Fasciola hepatica, biliyer sistem, ERCP