Olgu Sunumu

Bilateral Kulak Miyazı (Wohlfahrtia magnifica): Kronik Süpüratif Otitis Medialı Bir Olgu

  • Tuba BAYINDIR
  • Özlem MİMAN
  • Murat Cem MİMAN
  • Metin ATAMBAY
  • Cem Ecmel ŞAKİ

Gönderim Tarihi: 31.07.2009 Kabul Tarihi: 04.12.2009 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(1):65-67

Miyaz, sinek larvalarının neden olduğu bir hastalıktır. Kulak miyazıysa genellikle çocuklarda ya da mental retarde kişilerde gelişen nadir görülen bir klinik durumdur. Bu makalede alışılmadık görüntüsü sebebiyle, kronik süpüratif otitis medialı mental retarde bir hastadaki Wohlfahrtia magnifica'nın 3. dönem larvalarının sebep olduğu kulak miyazı sunulmuştur. İki larva dış kulak yolunda iken, iki larva orta kulak boşluğunda lokalize idi ve timpanik membran perforasyonundan çıkarıldı. Kulak miyazı tedavisi kurtçukların çıkarılmasına ve kontamine sahanın etanol, kloroform veya serum fizyolojik ile yıkanmasına dayanır. Kulak zarı perforasyonlu hastalarda serum fizyolojik önerilmektedir. Miyaz kişisel hijyenle çok ilgilidir. Bu yüzden, enfeksiyonun insidansının azaltılması risk altındaki kişilerin bakım ve hijyen standartlarının yükseltilmesiyle mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Miyaz, Wohlfahrtia magnifica, kronik otitis media