Olgu Sunumu

Beyin Metastazına Sekonder Nörolojik Semptomlarla Başvuran Eş Zamanlı Akciğer Tutulumlu Hepatik Alveolar Ekinokokkozis: Olgu Sunumu

  • Bülent AYDINLI
  • Ünal AYDIN
  • Pınar YAZICI
  • Gürkan ÖZTÜRK
  • Ömer ONBAŞ
  • K.Yalçın POLAT

Gönderim Tarihi: 31.12.2007 Kabul Tarihi: 10.06.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(4):371-374

Alveolar Echinococcosis (AE), bir helmint olan Echinococcus multilocularis’in (EM) sebep olduğu ciddi ve kronik bir paraziter enfeksiyondur. AE Türkiye’de endemik olmakla birlikte özellikle Doğu Anadolu’da yaygın olarak saptanmaktadır. Klinik tablo çok çeşitli olmakla beraber teşhisin konulmasında yardımcı olan semptomlar genellikle metastatik lezyonlarla ilişkilidir. Biz bu olgu sunumunda 62 yaşında eş zamanlı akciğer ve beyin tutulumu da saptanan hepatik AE teşhisli bir hastayı değerlendirdik. Bu olguda tek tedavi seçeneği, sıklıkla Doğu Anadolu’da yaşayan hastalarda geç başvuru ve sonrasında alınan inoperabl kararı nedeniyle olduğu gibi, albendazol ile medikal tedavi oldu. Bu nedenle endemik olan bu tür bölgelerde radyolojik görüntüleme yöntemleri ile yapılan taramalar cerrahi rezeksiyon imkanı artırılabilir.

Anahtar Kelimeler: Hepatik alveolar ekinokokkozis, beyin metastazı