Olgu Sunumu

Böbrekte İzole Dev Kist Hidatik

10.5152/tpd.2014.3081

  • Faruk Özgör
  • Akif Erbin
  • Ahmet Yalçın Berberoğlu
  • Murat Binbay
  • Ömer Sarılar
  • Ahmet Yaser Müslümanoğlu

Gönderim Tarihi: 07.02.2013 Kabul Tarihi: 22.07.2013 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(2):124-126

Böbrek kist hidatiği Echinococcus granulosus tarafından oluşturulan parazitik bir hastalıktır ve özellikle koyun yetiştiriciliğinin olduğu birçok ülkede görülür. Ekinokok larvaları sindirim sistemini kullanarak kan dolaşımına girer ve insan vücudunda herhangi bir organı tutabilir. Üriner sistem tutulumu karaciğer ve akciğerlerden sonra en sık tutulan bölgedir ama izole böbrek tutulumu endemik bölgelerde bile çok nadir görülür. Vakamızda 18 santimetre boyutunda izole renal kist hidatik tutulumu olan ve retroperitoneal olarak nefrektomi yapılan 57 yaşında bayan hastayı sunmayı amaçladık. Tanıya görüntüleme yöntemlerine dayanılarak ulaşıldı ve histopatolojik olarak doğruluğu desteklendi. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 124-6)

Anahtar Kelimeler: Ekinokokkus granulosus, kist hidatik, parazitik infeksiyonlar