Özgün Araştırma

Bayat Mimar Sinan ve Atatürk İlköğretim Okullarında Bağırsak Parazitozlarının Dağılımı

  • İhsan Hakkı ÇİFTÇİ
  • Zafer ÇETİNKAYA
  • Tuna DEMİRDAL
  • Nilay KIYILDI
  • Neşe DEMİTÜRK
  • Mustafa ALTINDİŞ

Gönderim Tarihi: 05.07.2004 Kabul Tarihi: 28.09.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(4):215-217

Bu çalışma, Afyon’un Bayat ilçesi Mimar Sinan ve Atatürk İlköğretim Okullarında 7-13 yaş grubuna ait çocuklar arasında yapılmıştır. Çalışmada, dışkı örnekleri nativ-lügol ve flotasyon yöntemleriyle incelenmiştir. Dışkı örneği incelenen 209 öğrencinin 78’inde (%37,3 ) bir veya daha fazla parazit türü saptanmıştır. Araştırmamızda protozoonlardan Entamoeba histolytica %2,4, Entamoeba coli %10, Blastocystis hominis %8,1, Giardia intestinalis %12,9 ve Endolimax nana %0,5 oranında saptandı. Helmintlerden Ascaris lumbricoides %7,2, Hymenolepis nana %0,5 ve Taenia saginata % 0,5 oranında saptanmıştır. Olguların tedavisi, eş zamanlı olarak çevrenin düzeltilmesi ve özellikle kişisel hijyen hakkında toplumun bilinçlendirilmesi ile paraziter infeksiyonların kontrol edilebileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, Afyon