Özgün Araştırma

Balochistan’ın Kharan Bölgesi Garruk’tan Labeo gedrosicus Balığında Saptanan Rhabdochona kharani

  • Kakar ASMATULLAH
  • Fatima Mujib BILQEES
  • Juma Khan KAKAR

Gönderim Tarihi: 05.12.2005 Kabul Tarihi: 06.03.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(1):63-68

Rhabdochona kharani sp. nov. adı verilen yeni bir tür, kaynak suyunda yaşayan Labeo gedrosicus Zugmayer, 1912 (Fam. Cyprinidae: Cypriniformes) adlı balığın barsağı, midesi ve yüzme kesesinden izole edilmiştir. Yeni türün en belirgin özellikleri şunlardır: Prostomdaki sekiz ön diş; belirgin olmayan sefalik papiller; eşit olmayan spiküllerin şekil ve uzunluğu (0.08 - 0.09 ve 2.9 - 3.1 mm); 6-7 postanal, bir adanal ve 10-11 preanal’dan oluşan 17-18 kaudal papil çifti. Diğer özellikleri arasında, sivri bir kuyruk ucu; filamanlı olmayan yumurtalar; şişkin, geniş ve arkaya doğru uzanan vajina kompleksi; büyük üçgen bir ön dudağı ve daha küçük bir arka dudağı olan, post-ekvatoryal bir vulva yer alır.

Anahtar Kelimeler: Rhabdochona kharani sp. n., Labeo gedrosicus, Bağırsak, mide, yüzme kesesi, Garruk, Kharan, Balochistan, Pakistan