Özgün Araştırma

BALB/C Türü Farelerin Göz, Periton ve Karaciğerlerinde Hidatik Kist Oluşturulması

  • Javad MOUSAVI
  • Khosrow Hazrati TAPPEH

Gönderim Tarihi: 26.09.2009 Kabul Tarihi: 10.02.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(1):21-23

Hidatik kistin esas tedavisinin cerrahi olması nedeniyle cerrahi personeli her zaman için hastalardan protoskolex ile bulaş riski altındadır. Bu çalışmanın amacı, hidatid kistli koyun karaciğerinden aspire edilmiş protoskolex içeren sıvının farede oküler hidatid kist oluşturma olasılığını saptamaktır. Ayrıca, tedavi uygulamaları için ileride çalışmalar yapabilmek amacıyla periton ve karaciğerde hidatid kist üretme konusunda daha fazla bilgi edinilmesi de düşünülmüştür. İlk amaç için, farklı konsantrasyonlarda skoleksler 60 farenin gözüne enjekte edildi. 20 hafta sonra bu farelerin 10’u öldü, kalan 50 fare anestezi altında cerrahi olarak incelendi. Göz ve çevresinde hidatid kistin herhangi bir belirtisi yoktu. Kalan 39 fare 3 alt gruba ayrıldı ve 0.5 ml skoleks içeren solüsyon intraperitoneal olarak enjekte edildi. 20 hafta sonra, fareler anestezi altında açılarak periton, bağırsaklar ve karaciğer incelendi. Sonuçta, 6 farenin karaciğerinde Hidatid kist saptandı.

Anahtar Kelimeler: Göz, Karaciğer, Periton, Deneysel hidatik kist