Özgün Araştırma

Bağışıklık Sistemi Normal Bir Hastada Toksoplasmik Hepatit

  • Nihal DOĞAN
  • Sare KABUKÇUOĞLU
  • Eser VARDARELİ

Gönderim Tarihi: 26.10.2007 Kabul Tarihi: 31.12.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(4):260-263

Edinsel toxoplasmosis sıklıkla tanı konulamayan bir hastalıktır. Primer enfeksiyonu olan bağışıklık sistemi normal erişkin ve gençlerde enfeksiyon genellikle asemptomatiktir ya da halsizlik, ateş ve lenfadenopati gibi belirtiler görülebilir. Bunun aksine, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda ensefalit ve pek çok organda şiddetli harabiyet görülebilmektedir. Bu olgud sunumunda, bağışıklık sistemi normal bir hastada hepatomegali ile seyreden toxoplasmik hepatit tanımlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Toxoplasmik hepatit, hepatomegali, histopatolojik ve serolojik tanı