Özgün Araştırma

Az Sayıdaki Eimeria Ookistlerinden Toplam Nükleik Asit Eldesi İçin Yeni Bir Metod

  • Galip KAYA
  • Colin DALE
  • Ian MAUDLIN
  • Kenton MORGAN

Gönderim Tarihi: 20.12.2006 Kabul Tarihi: 30.03.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(3):180-183

Az sayıdaki Eimeria ookistinden DNA ektraksiyonu için bir seri deneme yapıldı. Sonikasyon, amonyum, ethanol ve lizozim kullanılan denemeler Eimeria ookistlerini parçalamak için uygun olmadıkları tespit edildi. Bu kimyasalların, nükleik asit ektraksiyonu için ookistleri parçalama ya da sindirebilme özelliklerinin olmadığı belirlendi. Bazılarının ookist duvarından geçebildikleri ancak ookist duvarını parçalayamadıkları belilendi. Ookist duvarı dağılmadan içerisindeki DNA’nın elde edilmesi imkansızdır. Ookist duvarının iç katmanı proteinden yapılmış olmakla beraber Proteinaz K sindirimi etkisiz kalmaktadır. Ookist duvarının, dış faktörlere karşı koruyucu etki gösteren özel bir yapıya sahip olabileceği kabul edilmektedir. Bu makale, Eimeria ookistlerinden yüksek kalitede total nükleik asit eldesi için uygun olan basit prosedurü açıklamaktadır. Bu prosedürde, oldukça basit fakat etkili sodyum hipoklorit, ozmotik şok ve proteinaz K sindirimi işlemlerini içeren bir uygulama ile ookist duvarının parçalaması sağlanmıştır. Ookist parçalanmasını takiben ticari olarak satılan nükleik asit ekstraksiton kitleri de (Wizard DNA Purification Kit, Promega) yüksek kalitede nükleik asit eldesi için kullanılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Apicomplexa, Eimeria, Nükleik Asit Eldesi, PZR