Olgu Sunumu

Aynı Hastada Fascioliazis ve Bruselloz

10.5152/tpd.2014.3352

  • Özcan Deveci
  • Emel Aslan
  • Alicem Tekin
  • Türkan Toka Özer
  • Recep Tekin
  • Fatma Bozkurt
  • Mehmet Guli Çetinçakmak

Gönderim Tarihi: 11.09.2013 Kabul Tarihi: 05.05.2014 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(3):197-200

Bruselloz birçok organı ve sistemi etkileyebilen çok farklı klinik tablolara yol açan zoonotik bir enfeksiyon hastalığıdır. Brusellozun farklı enfeksiyon etkenleri ile birlikteliği nadirdir. Fascioliazis; halk arasında büyük karaciğer kelebeği olarak adlandırılan yaprak şeklindeki Fasciola hepatica’nın neden olduğu zoonotik bir hastalıktır. Olgumuz 39 yaşında erkek hasta bir hafta önce başlayan üşüme, titreme, ateş, karın ağrısı, bulantı, kusma, halsizlik, terleme ve yaygın vücut ağrısı şikâyetleri olmuştu. Hastanın ön tanısında bruselloz düşünüldü. Buna yönelik olarak istenen tetkiklerde rose bengal testi pozitif, Wright testi (1/640) pozitif saptandı. Karaciğer enzim yüksekliği olması üzerine batın ultrasonografisi (USG) yapılan hastada karaciğerde lezyon görülmesi nedeniyle batın bilgisayarlı tomografi (BT) çekildi. BT sonucu karaciğer sol lob segment 2’de büyük oranda nekrotik görünümde yaklaşık olarak 61x63 mm boyutlarında kontrast tutulum göstermeyen (fascioliazis ile uyumlu) alan izlendi şeklinde sonuç geldi. Fascioliazise yönelik olarak IHA testi istenen hastanın sonucu 1/320 pozitif saptandı. Zoonotik hastalıklar için yüksek endemisiteye sahip olan bölgelerde, risk grubunda olan hastalarda birden fazla enfeksiyon etkeninin bir arada olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 197-200)

Anahtar Kelimeler: Brusellozis, fascioliazis, karaciğer tutulumu