Özgün Araştırma

Aydın Yöresindeki Köpeklerde Echinococcus granulosus Yaygınlığının Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Belirlenmesi

10.5152/tpd.2013.20

  • Buket Boğa Kuru
  • Süleyman Aypak
  • Nuran Aysul

Gönderim Tarihi: 13.11.2012 Kabul Tarihi: 25.01.2013 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(2):78-83

Amaç:

Çalışma Aydın ve yöresindeki sahipli köpeklerde E. granulosus yaygınlığını doymuş tuzlu su flotasyon ve PCR yöntemleriyle belirlemek amacı ile yapılmıştır.

Yöntemler:

Çalışmada kullanılacak materyal, Aydın ve yöresinde bulunan, 6 aydan büyük, sahipli 100 köpekten taze ve temiz olmak koşuluyla yerden toplanmıştır. Örnekler Aydın merkez ve 5 ilçe (Söke, Koçarlı, Çine, Bozdoğan, Kuyucak) ile birlikte 6 bölge olmak üzere toplam 13 köyden alınmıştır. Dışkı örneği alınan köpeklerin 25’i dişi, 75’i erkek olup yaşları 6 ay-16 yaş aralığındadır. Dışkılar öncelikle makroskopik ve tuzlu su flotasyon yöntemi ile incelenmiş daha sonra E. granulosus varlığı PCR yöntemiyle araştırılmıştır.

Bulgular:

Bir köpekte (%1) E. granulosus’a rastlanmıştır. Ayrıca incelenen köpek dışkılarının 11’inde (%11) Toxocara canis, 3’ünde (%3) Ancylostoma caninum, 2’sinde (%2) Taenia spp. ve 1’inde (%1) Capillaria spp. yumurtalarına rastlanılmıştır.

Sonuç:

Toplam 100 hayvandan 1’inde E. granulosus varlığı Türkiye’nin diğer bölgelerinde yapılan çalışmaların çoğuna göre düşük bulunmuştur. Gerek makroskopik gerekse mikroskobik bakıda parazitolojik yönden negatif bir dışkıda E. granulosus tespit edilmesi hayvan sahipleri, veteriner hekimler ve parazitoloji laboratuvarı çalışanları için köpek dışkılarının her zaman potansiyel tehlike oluşturduğu gerçeğinin altını çizmektedir. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 78-83)

Anahtar Kelimeler: Aydın, Echinococcus granulosus, köpek, yaygınlık