Özgün Araştırma

Aydın İli Sığırlarında Tropikal Theileriosisin Yaygınlığı ve Theileria annulata Şizont Aşısının Sahada Etkinliğinin Değerlendirilmesi

  • Nuran AYSUL
  • Tülin KARAGENÇ
  • Hasan EREN
  • Süleyman AYPAK
  • Serkan BAKIRCI

Gönderim Tarihi: 13.06.2008 Kabul Tarihi: 16.07.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(4):322-327

Bu çalışma, tropikal theileriosisin Aydın ilindeki yaygınlığının belirlenmesi ve Theileria annulata atenüye şizont aşısı ile aşılanan sığırlarda hastalık sezonu ve sonrasında oluşan bağışıklığın indirekt floresan antikor (IFA) testi ile değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Aydın yöresinde (Çine, İncirliova, Nazilli, Merkez) hastalık sezonundan önce (Mart) IFA testi ile seronegatif olan toplam 466 sığırdan 236’u aşılanmış, 230’i ise kontrol grubu olarak bırakılmıştır. Aşılamayı takiben tüm sığırlardan dört kez (Nisan, Haziran, Eylül, Aralık) kan alınarak mikroskobik ve serolojik olarak incelenmiştir. Bölgelere göre mikroskobik ve serolojik olarak farklı sonuçlar elde edilmiştir. Hastalık sezonunda toplam 22 (10 aşılı, 12 aşısız) hayvanda klinik olarak theleriosis tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Theileria annulata, IFAT, aşı, epidemiyoloji