Olgu Sunumu

Atovaquone-Proguanil ile Tedavi Edilen Rekrudesens Plasmodium falciparum Sıtması: Olgu Sunumu

10.5152/tpd.2018.5818

  • Ayşe Kaman
  • Gönül Tanır
  • Bilge Akkaya
  • Gülsüm İclal Bayhan
  • Zeynep Gökçe Gayretli Aydın
  • Türkan Aydın Teke

Gönderim Tarihi: 20.12.2017 Kabul Tarihi: 23.02.2018 Turkiye Parazitol Derg 2018;42(3):233-236

Sıtma, enfekte dişi anofel cinsi sivrisenekler tarafından taşınan Plasmodium cinsi protozooların neden olduğu hayatı tehdit edici olabilen bir parazit enfeksiyonudur. Birçok ülkede başarılı sıtma kontrol programlarına rağmen, yılda yaklaşık 580.000 ölüme neden olan önemli bir küresel hastalık yükü olmaya devam etmektedir. Ülkeler arasında artan insan hareketliliği nedeniyle hastalık insidansı ve sorumlu olan türler değişkenlik gösterebilir. Tedavi edilmediği takdirde Plasmodium falciparum prognozu kötüdür, fakat erken tanı ve uygun tedavi ile prognozu çok iyidir. Bu yazıda atovaquone- preguanil ile tedavi edilen Uganda kaynaklı bir falciparum sıtması olgusu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Plasmodium falciparum, sıtma, Uganda