Özgün Araştırma

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında Ocak 2002- Haziran 2003 Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı

  • Meral TÜRK
  • Aslı Gamze ŞENER
  • Mustafa ORHON
  • Koray CANDÜZ
  • Süreyya GÜL YURTSEVER
  • Metin TÜRKER

Gönderim Tarihi: 03.11.2003 Kabul Tarihi: 02.04.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(2):100-102

Ocak 2002- Haziran 2003 tarihleri arasında hastanemiz Klinik Mikrobiyoloji laboratuvarına gelen toplam 4322 dışkı örneklerinin tümüne nativ- lugol ve modifiye asit fast boyama yöntemleri, %40’ına Formol-Etil asetat çoklaştırma yöntemi uygulanarak incelenmiş, ayrıca 1248 hastaya selofan-bant yöntemi uygulanabilmiştir. Örneklerin 1035’inde(%23.94) diare, 807’sinde(%18.67) lökosit ve 520’sinde(%12.03) eritrosit görülmüştür. Bir veya birden fazla parazitle enfekte 469(%10.85) kişi saptanmıştır. Saptanan parazit sayısı ve yüzdeleri; Blastocystis hominis 185(%39.44), Giardia intestinalis 112(%23.88), Entamoeba coli 64(%13.64), Entamoeba histolytica 43(%9.16), Endolimax nana 22(%4.69), Iodomoeba bütschlii 18(%3.48), Chilomastix mesnili 5(%1.06), Trichomonas intestinalis 2(%0.42), Cryptosporidium parvum 2(%0.42), Cyclospora cayetanensis 1(%0.21), Isospora belli 1(%0.21), Taenia saginata 6(%1.27), Hymenolepis nana 6(%1.27), Ascaris lumbricoides 2(%0.42) şeklindedir. Toplam 1248 anal banttan 65(%5.2)'’inde Enterobius vermicularis yumurtasına rastlanılmıştır. Cyclospora cayetanensis immun sağlam olguda, Isospora belli (1 olgu) ve Cryptosporidium parvum(2 olgu) ve Hymenolepis nana (1 olgu) AIDS’li hastalarda bulunmuştur. 16 HIV pozitif hasta dışkısının 4’ünde (%25) intestinal parazit saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, İzmir