Özgün Araştırma

Arbutus unedo Yaprak Ekstrelerinin Leishmania tropica Promastigotları Üzerine In vitro Etkisinin Araştırılması

  • Bijen KIVÇAK
  • Tuba MERT
  • Hatice ERTABAKLAR
  • İ. Cüneyt BALCIOĞLU
  • Seray ÖZENSOY TÖZ

Gönderim Tarihi: 03.03.2009 Kabul Tarihi: 20.04.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(2):114-115

Antropoonotik kutanöz leishmaniasis (ACL)’in tedavisi sağlık merkezlerinde antimon bileşikleri ile yapılmakta fakat özellikle kırsal bölgelerde hastaların değişik bitkilerden hazırlanan karışımları tedavi amacı ile kullandıkları bilinmektedir. Son yıllarda doğal ürünlerle, özellikle bitki ekstreleri ile ilgili çok sayıda çalışma yayınlanmaktadır. Bu çalışmada özellikle Güney Avrupa’da kayalık ve makilik alanda yetişen doğal bir bitki olan Arbutus unedo yapraklarından hazırlanan etanol, su, heksan ekstrelerinin Leishmania tropica promastigotları üzerine in vitro etkileri ilk kez araştırılmıştır. Etanol ekstresinin 100, 250, 500 µg/ml konsantrasyonlarda etkili olduğu ve diğerleri ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak daha etkin olduğu saptanmıştır (p: 0.000). Bu ekstrenin umut verici anti-leishmanisidal bir ajan olabileceği ve ileri araştırmaların yapılması gerektiği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Arbutus unedo, Leishmania tropica, Bitki ekstresi