Derleme

Araştırmalarda Melez Tasarımlar

  • Aliye MANDIRACIOĞLU

Gönderim Tarihi: 26.12.2008 Kabul Tarihi: 08.05.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(3):227-231

Geleneksel araştırma tipleri olan olgu kontrol ve kohort çalışmaları bazı avantajlara sahipken diğer taraftan da önemli sınırlılıkları vardır. Bu sınırlıkları aşmak üzere bazı alternatif araştırma tasarımları geliştirilmiştir. Bu çalışmalar melez tasarımlardır. Seyrek olarak ortaya çıkan hastalık veya ilaç yan etkilerinin risk faktörlerini araştırmak için oldukça ekonomik ve etkin çalışma tasarımlarıdır. Bu yazıda melez çalışma tasarımları olan yuvalanmış olgu kontrol, olgu kohort, olgu çaprazlama ve olgu zaman kontrol tasarımları açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Olgu kontrol çalışmaları, kohort çalışmaları, araştırma tasarımı, melez çalışmalar