Özgün Araştırma

‘‘Anti-lice Protector Shampoo’’: Klinik Çalışma, Hindistan Cevizi Yağı için Etkinliğin Olmadığını Gösteriyor

10.4274/tpd.galenos.2020.6361

  • Ian Faisal Burgess
  • Nazma Akhter Burgess

Gönderim Tarihi: 18.05.2020 Kabul Tarihi: 17.07.2020 Turkiye Parazitol Derg 2020;44(4):211-215 PMID: 33269562

Amaç:

Hindistan cevizi yağı ve türevlerinin, baş bitlerini tıkanma ve boğulma yoluyla öldürdüğü düşünülmektedir. Pediculosis tedavisi için satılan Hindistan cevizi türevi bazlı ürünlerin etkinliğini destekleyici bir kanıt yoktur. Bu çalışma, bu ürünlerden birini test etmek için tasarlanmıştır.

Yöntemler:

Bu çalışma 31 kişi üzerinde yapılmıştır. Tedavide %1 oranında parçalanmış Hindistan cevizi yağı içeren şampuan kullanılmıştır. Tedavi 0. ve 8. günlerde uygulanmıştır. Etkinlik, birinci tedaviden sonraki 1., 8. ve 16. günlerde bit tarağı kullanılarak ölçülmüştür. Deneme, ISRCTN79136319 numaralı mevcut kontrollü denemeler veri tabanına kaydedilmiştir.

Bulgular:

Ürünün ilk uygulamasıyla, 31 katılımcının yedisi bitlerden temizlenmiş ve çalışmanın sonunda ise 31 kişiden 12’sinde (%38,7) bit kalmamıştı. Tedavi sonrasında, bir veya daha fazla katılımcı üzerinde bitlerin tüm gelişme dönemlerine rastlanmıştır. Bu durum, uygulanan tedavinin baş bitlerini bütün gelişme dönemlerinde öldürmediğini göstermektedir.

Sonuç:

Değiştirilmiş Hindistan cevizi şampuanının iki uygulaması, baş bitlerini veya yumurtalarını öldürmek için etkili olmamıştır. Bu sonuç, bitkisel yağlardan ve modifiye edilmiş yağlardan çok az intrinsik aktivite göstermiş diğer çalışmaları doğrulamaktadır. Şampuanların çoğunun aktiviteleri, muhtemelen yüksek oranda bulunan deterjan gibi diğer ürün bileşenlerinden kaynaklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Saç biti, hindistan cevizi yağı, şampuan, terapi

Tam Metin (İngilizce)