Özgün Araştırma

Antalya’dan Toplanan Lycisalamandra billae (Franzen & Klewen) (Kara Semenderi)’nin Helmint Faunası

  • Hikmet Sami YILDIRIMHAN
  • Mehmet ÖZ

Gönderim Tarihi: 24.07.2008 Kabul Tarihi: 20.08.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(4):390-392

Bu çalışma 1997-2001 yılları arasında Antalya’dan toplanan 50 (26 Erkek, 21 Dişi, 3 Jüvenil) Lycisalamandra billae (Kara Semenderi)’ nin helmintlerini incelemek üzere yapılmıştır. Çalışma sonucunda 3 nematoda (Aplectana acuminata, Cosmocerca longicauda ve Angiostoma aspersae ) türü tespit edilmiştir. Bu çalışma kara semenderi üzerinde yapılan Dünya’daki ilk çalışmadır. Bulunan parazit türleri için konak yeni kayıttır.

Anahtar Kelimeler: Kara Semenderi, Nematod