Özgün Araştırma

Şanlıurfa’da Antroponotik Kutanöz Leishmaniasis Hastalarının Hücresel İmmun Cevabı

  • Nevin TURGAY
  • Songül BAYRAM DELİBAŞ
  • Derya DİRİM ERDOĞAN
  • Yusuf ÖZBEL

Gönderim Tarihi: 25.10.2005 Kabul Tarihi: 23.02.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(1):7-10

Leishmanial antijenler, kutanöz leishmaniasisli (KL) hastalarda, güçlü geç tip hipersensitivite reaksiyonunu uyarmak suretiyle kuvvetli in vitro proliferasyon cevabına neden olmaktadırlar. L. tropica’nın neden olduğu antroponotik KL olgularındaki T hücre cevabının tanımlanması enfeksiyonun immunopatolojisinin açıklanması için önem taşımaktadır. Çalışmamızda, akut ve tedavi olmuş KL hastalarının T hücre cevabı, IFN- γ, IL-5, IL-4, IL-10 ölçümleri yapılarak tanımlanmıştır. Çalışmamızda akut KL olgularında Th2 hücre cevabı saptanırken, iyileşmiş KL hastlarında Th1 cevabı belirlenmiştir. Enfeksiyonun farklı evrelerindeki T hücre cevabının tanımlanması, prognozun daha iyi anlaşılması ve değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Leishmania, sitokin, Th