Özgün Araştırma

Şanlıurfa Yöresindeki Koyunlarda Sindirim Sistemi Nematodlarının Yaygınlığı

  • Mehtap ALTAŞ
  • Murat SEVGİLİ
  • Ahmet GÖKÇEN
  • H. Cahit BAYBURS

Gönderim Tarihi: 01.04.2006 Kabul Tarihi: 15.11.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(4):317-321

Bu araştırmada, Şanlıurfa yöresindeki koyunlarda bulunan mide-bağırsak nematod türlerini ve mevsimsel dağılımlarını belirlemek amacıyla, Mart 2003-Mart 2004 tarihleri arasında 75 koyuna ait sindirim sistemi incelenmiştir. İncelenen koyunların 57’sinin (% 76) bir veya daha fazla nematod türü ile enfekte olduğu saptanmıştır. Enfekte hayvanlarda toplam 11 nematod türü tespit edilmiştir. Enfekte koyunların sindirim sistemlerinden 2711 adet nematod toplanmış olup, ortalama parazit sayısı 47.5 adet olarak saptanmıştır. Bir hayvanda bulunan toplam nematod sayısı en az 1, en fazla 977, tür sayısı ise en az 1 ve en fazla 5 olarak bulunmuştur. Enfekte koyunlarda en çok görülen türler; Ostertagia marshalli, O. occidentalis, O. circumcincta, Nematodirus spathiger, N. filicollis, Trichuris ovis, ve T. skrjabini olarak saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Koyun, gastrointestinal nematodlar