Özgün Araştırma

Şanlıurfa Yöresi Kıl Keçilerinde Sindirim Sistemi Nematodlarının Yayılışı

  • Mehtap Gül ALTAŞ
  • Murat SEVGİLİ
  • Ahmet GÖKÇEN
  • Nursel AKSIN
  • Hüseyin Cahit BAYBURS

Gönderim Tarihi: 01.09.2008 Kabul Tarihi: 06.02.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(1):20-24

Bu çalışma, 2005-2006 Kasım tarihleri arasında Şanlurfa yöresi kıl keçilerinde mide-bağırsak nematodları ve bunların yayılışını belirlemek amacıyla yapılmış ve 100 keçinin mide ve bağırsakları nematodlar yönünden incelenmiştir. Bu dönemde, her hafta mezbahada 1-2 keçinin sindirim sistemi alınarak laboratuara getirilmiş ve nematod varlığı yönünden incelenmiştir. İncelenen 100 keçinin 83’ü (%83) nematodlarla enfekte bulunmuş ve bunlarda 12 tür nematod saptanmıştır. Enfekte keçilerde toplam 7641 adet nematod toplanmış ve ortalama parazit sayısı keçilerde 92.06 adet olarak belirlenmiştir. Enfekte kıl keçilerinde tür sayısı 1-6 olarak saptanmıştır. Keçilerden toplanan 12 nematod türünün yayılış oranları; Marshallagia marshalli (%54,21), Teladorsagia circumcincta (%72,40), T.trifurcata (%45,78), T.occidentalis (%14,45), Haemonchus contortus (%39,79), Gongylonema pulchrum (%32,53), Nematodirus spathiger (%33,73), N.filicollis (%13,25), Trichostrongylus vitrinus (%13,25), Chabertia ovina (%25,30), Trichuris ovis (%22,88) ve T.skrjabini (%34,93) olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Keçi, Sindirim sistemi, Nematod, Yayılış