Olgu Sunumu

Ankilozan Spondilitli Olguda Toxoplasma Üveiti

10.5152/tpd.2013.48

  • Hülya Deveci
  • Şenol Kobak

Gönderim Tarihi: 21.09.2012 Kabul Tarihi: 19.06.2013 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(3):216-218

Bu bildiride Ankilozan Spondilit tanısıyla izlenen ve immun supresif tedavi uygulanan bir hastada gelişen posterior üveit tablosu ele alınmıştır. Hastada anti-Toxoplasma antikorları araştırılmıştır, anti-Toxoplasma IgG pozitif olarak saptanmıştır. Olguya sistemik tedavi (Trimetoprim Sulfametaksazol ve Klindamisin) başlanmıştır. Takiplerde görme keskinliğinde azalma ve vitreus içinde yoğun membranöz kondansasyon gelişmesi nedeniyle vitrektomi uygulanmıştır. İmmunsupresif tedavi uygulanan hastalarda posterior üveit geliştiğinde Toxoplasma gondii öncelikle düşünmemiz gereken enfeksiyon ajanlarından birisidir. Tanı ve tedavide gecikme medikal tedaviden istediğimiz yanıtı alamayıp cerrahi tedaviye geçmemize yol açabilir. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 216-8)

Anahtar Kelimeler: Oküler toxoplasmosis, posterior üveit, ankilozan spondilit